Einhell Compliance

Virksomhedskulturen i Einhell Nordic A/S er kendetegnet ved klart ansvar, gensidig respekt og tillid. Juridisk handling og etisk adfærd er en integreret del af vores forretningsaktiviteter og vigtige forudsætninger for at sikre vores virksomheds succes på lang sigt. Vores primære mål er at undgå risici, der truer tilliden hos kunder, aktionærer, forretningspartnere og offentligheden i Einhell Nordic A/S.

Whistleblowing procedure

Alle medarbejdere kan kontakte deres ledere og de ansvarlige specialistafdelinger hos Einhell Nordic A/S med deres spørgsmål, især den juridiske afdeling og virksomhedsrevision.

Derudover er Einhell Compliance Contact tilgængelig for alle medarbejdere, kunder, leverandører og andre eksterne personer som kontaktpunkt for alle compliance-relaterede spørgsmål. Det samme gælder, hvis der konstateres svagheder eller andre forhold, der kan føre til overtrædelser af loven. Einhell Nordic A/S forsikrer, at alle indkommende forespørgsler og rapporter vil blive behandlet fortroligt, og at vi ikke vil forsøge at identificere den indberettende person. Udelukket fra dette er misbrugsrapporter.

Einhell Compliance-kontakten er tilgængelig på dansk og engelsk:

E-Mail: compliance@einhell.com